Nieuwe items

Nieuwe bestanden

Nieuw gezicht

Na heel wat jaren trouwe dienst heeft onze website een nieuw gezicht gekregen. De aanleiding daarvoor was vooral de wens om gezamenlijk met de collegascholen van AURO een basislayout en partner voor de bouw en het onderhoud te kiezen. 
Deze ontwikkeling is op een goed moment gekomen want onze oude website is gemaakt met het pakket Joomla. Dit is een softwarepakket waarvoor geen nieuwe updates meer verzorgd worden.  Daarnaast is de website gemaakt en jarenlang onderhouden door Thomas Jansen, ouder van Thijs en Emma Jansen. Nu Emma, het jongste kind van Thomas en Carin Jansen, naar het voortgezet onderwijs is gegaan, zal uiteraard ook Thomas zijn betrokkenheid aan school afbouwen.
Wij danken Thomas heel hartelijk voor al het werk dat hij achter de schermen voor de ICT en voor de website in het bijzonder heeft verricht. Ook in het bouwproces van de nieuwe website is Thomas betrokken geweest.
Het bouwen aan de nieuwe site is nu vrijwel afgerond. Het uiterlijk is uiteraard veranderd, maar aan  een aantal vertrouwde elementen, zoals de kleurstelling, herkent u de vertrouwde Eendracht-website.
Vanaf vrijdag 19 augustus is de nieuwe website online. Uiteraard kan er dan nog aan de vormgeving en functionaliteit worden geschaafd. Wij vragen u daarom hierbij al om ons te laten weten wat u als positief ervaart, maar ook wat er aan de nieuwe site verbeterd zou kunnen worden.

De Eendracht staat voor:

Onderwijs op maat
Onderwijs, passend bij uw kind
Waarde(n)vol onderwijs