Schoolgids

Scholen verschillen steeds meer in werkwijzen, sfeer en resultaten. Dat maakt het kiezen van een goede school er niet eenvoudiger op. Daarom vraagt de overheid aan basisscholen een schoolgids te maken. Deze gids geeft u informatie over onze school OBS De Eendracht en kan u helpen bij het bewust kiezen van een basisschool. In de schoolgids vindt u vooral belangrijke achtergrondinformatie over de pedagogische en onderwijskundige visie van de school en vele praktische zaken.

Informatie dus met een wat langere houdbaarheidsdatum dan één schooljaar. Betreffende meer actuele zaken informeren wij u via de website en de digitale nieuwsbrief PEN (is Periodiek Eendracht Nieuws). We hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Vanzelfsprekend kunt u altijd een afspraak met mij maken voor een toelichting. Uiteraard zijn suggesties voor verbetering van onze schoolgids welkom.