Schoolgids: aan de vernieuwde schoolgids wordt hard gewerkt! Binnenkort hier te lezen.

Onze schoolgids geeft u informatie over openbare basisschool De Eendracht en kan u helpen bij het bewust kiezen van een basisschool. In de schoolgids vindt u vooral belangrijke achtergrondinformatie over de pedagogische en onderwijskundige visie van de school en vele praktische zaken.

Informatie met een wat langere houdbaarheidsdatum dan één schooljaar. Over meer actuele zaken informeren wij u via de website en de digitale nieuwsbrief PEN (is Periodiek Eendracht Nieuws). We hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Vanzelfsprekend kunt u altijd een afspraak met mij maken voor een toelichting. Uiteraard zijn suggesties voor verbetering van onze schoolgids welkom.