Nettiquette

Nettiquette en gebruik internet.

Regels voor het gebruik van internet door de kinderen.

In verschillende leersituaties wordt gebruik gemaakt van het internet.
Het moet mogelijk zijn dat leerlingen zelfstandig (alleen of in tweetallen), op internet informatie zoeken.
Duidelijk is dat kinderen daarbij op ongewenste sites kunnen komen én mogelijk met anderen in contact komen. Daarom hebben we enkele gedragsregels afgesproken, t.w.:

  1. Kom je op een site die je zelf “verdacht’’ vindt, dan doe je het beeldscherm uit en je meldt dit direct aan de leerkracht.‚Äč
  2. Moet je ergens gegevens over jezelf invullen dan:

         - meld je aan de leerkracht dat je gegevens gaat invullen en
         - gebruik je alleen je voornaam
         - geef je geen huisadres, maar je gebruikt het schooladres: Eendracht 7, Mijdrecht
         - geef je geen email-adres van thuis maar;
           het schooladres: info@obs-eendracht.nl 
           of
           het groepsadres bijvoorbeeld: groep7a@obs-eendracht.nl
           of 
           je eigen schooladres: naam@obs-eendracht.nl

 

      3. We hebben respect voor elkaar en maken geen nare of kwetsende opmerkingen, die tot doel hebben           andere personen te ergeren, pesten of intimideren.

Wanneer de kinderen zich aan de bovenstaande regels houden, kunnen ze veilig internet gebruiken, documenten bekijken, opslaan en doorsturen, eigen documenten presenteren, berichten uitwisselen, communiceren(chatten) met anderen, internet sites en nieuwsgroepen bezoeken.


Veiligheid

De school zal de leerlingen in een zo veilig mogelijke omgeving voor internet en e-mail laten werken. 
Chatten – communicatie tussen computer gebruikers - wordt beperkt toegestaan. Via gecontroleerd en gestuurd chatten (bijvoorbeeld bij de behandeling van een bepaald onderwerp) kan de school de leerlingen opvoeden in deze vorm van communicatie en leren waar gevaren dreigen. 
De school is verantwoordelijk voor een veilige omgeving voor internet en goede voorlichting over veilig internetgebruik.

We maken op school gebruik van de lesmethode: Veilig  Internet. Dit lespakket is er voor de groep 5 en 6. Door middel van deze digitale lesmethode, leren de kinderen om te gaan met problemen en vervelende situaties op het internet. Aan het einde van deze digitale lessen ontvangen de kinderen het diploma Veilig Internet.